2009 House of talent 1 – Tanzania

Cre8 East Africa realiseerde in juni 2009 voor het eerst een muziektheaterproject in Tanzania. Cre8 deed dit in samenwerking met Mkombozi, een centrum voor straatkinderen in Arusha en Moshi.

Mkombozi heeft het project de naam EEX – Engage, Empower, Xpress – gegeven. Haar wens en doel is straatkinderen te stimuleren en te helpen om een normaal leven te leiden om daarmee zicht op een goede toekomst. Aan het project deden tussen de dertig en vijftig jongeren mee.

Waarom straatkinderen in Arusha en Moshi

Het aantal straatkinderen en vooral die van meisjes in de regio is schrikbarend toegenomen. Zo is het aantal meisjes dat fulltime zwerft in Moshi na 2003 toegenomen met 92% en het aantal jongens met 60%. In Moshi zwerven 52 meisjes en 418 jongens op straat en in Arusha 144 meisjes en 731 jongens. De straatkinderen zijn tussen 5 en 18 jaar oud en komen meestal uit ongeschoolde gezinnen waar grote armoede heerst, geweld en drankmisbruik.

De jongeren zijn het ouderlijk huis ontvlucht na lange tijd van onaangenaamheden. Zij geven niet graag hun moeilijke, maar zelfstandige en vrije bestaan op. Mkombozi wil de jongeren van de straat in een situatie te plaatsen waar ze onderwijs kunnen volgen en in een regelmatig leefpatroon komen, zodat er voor hen een toekomst is weggelegd.

Vervolgproject

Vijftien talentvolle jongeren sloten na het project aan bij een vervolgproject van NGO Yaden. Zij kregen daar een opleiding in het geven van theaterworkshops aan jongeren, waardoor ze zelf geld kunnen verdienen. Samen met Yaden bezochten instellingen in Oost-Afrika waar ze kunnen lesgeven en geld verdienen.

Belangrijkste resultaten

Twintig jongeren zijn doorgegaan met drama en hebben op uitnodiging een voorstelling gespeeld in een van de grootste ziekenhuizen van Moshi. Vier jongeren hebben een kunstgroep gevormd. Zij maken en verkopen kunstwerken met voorstellingen uit hun eigen leven. Zij hebben tot nu toe al tweemaal geëxposeerd in grote tentoonstellingen. Vijf jongeren zijn actief met muziek, en hebben samen met Hollandse jongeren die in Moshi waren, muziekworkshops en een voorstelling voor publiek gegeven. Voor de voorlichting van urgente zaken als HIV en hygiëne wordt steeds vaker een appel gedaan op de jongeren om deze voorlichting te geven via muziek, theater, acrobatiek en dans

Het project kreeg in vervolg in 2010.

My Life, My Future, Yala - Kenya 2007
2010 House of talent 2 - Tanzania