2016 Kenya & Uganda

In april en mei 2016 waren Harrison Okwach, Dina Abok en Ben Hekkema in Kisumu en Gulu om jonge leiders van jongerengroepen in de Cre8 in 8 methode te trainen. In beide plaatsen hebben we eerder projecten gedaan (2006 en 2010/11). Op beide locaties trainden we telkens zo’n 22 jongeren gedrurende twee dagen.

Tijdens de training werd de Cre8 in 8 aanpak uitgelegd en gaven we de deelnemers de mogelijkheid te oefenen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Twee dagen werd er gespeeld, gedanst, gepresenteerd en gebrainstormd. Daarna kreeg de groep de opdracht om een projectplan te maken voor een eigen project met een planning en budget, dat Cre8 East Africa ter beschikking stelde.

In augustus kwam het Cre8 team terug om de resultaten te bekijken en de training te evalueren. In de maanden tussen de training en de eind presentatie zijn de groepen begeleid door Dina en Harrison. Beide projecten werden afgesloten met een jeugdfestival. In Kisumu vond het festival plaats op een open veld midden in een woonwijk en in Gulu op het terrein van een plaatselijk community center, TAKS. (Zie foto’s en video’s van de festivals op onze Facebook pagina).

De Cre8 in 8 aanpak heeft geen vast format. De groepen kunnen het gebruiken als een flexibele leidraad om een project te ontwikkelen. Wat heel duidelijk werd was dat de elementen die Cre8 centraal stelt in haar aanpak heel zichtbaar werden in het werk van beide groepen:

  • werken vanuit een persoonlijk thema;
  • de gemeenschap betrekken bij de voorstelling;
  • het gesprek aangaan binnen de groepen en met het publiek op een niet oordelende manier;
  • een aantrekkelijke voorstelling maken waar iets te lachten valt ondanks de vaak zware onderwerpen.

Deze eerste twee geslaagde trainingen zijn een opmaat naar meer succesvolle trainingen in Oost Afrika. Twee jongeren uit Moshi, Tanzania waren uitgenodigd deel te nemen aan de training in Kisumu. Zij namen in 2009 en 2010 deel aan het EEX project. Zij waren enthousiast over Cre8 in 8 en hebben ons gevraagd of we in 2017 een training in Moshi willen komen geven. Deze staat gepland voor December 2017.

In April and May of 2016 Harrison Okwach, Dina Abok and Ben Hekkema were in Kisumu and Gulu to train young leaders from several youth organisations in the Cre8 in 8 method. Both cities had been venues for previous Cre8 projects (2006 and 2010/11). In each city we trained about 22 trainees during two days.

During the training we explained the Cre8 in 8 approach and gave the participants the chance to practice and to exchange ideas. They spent two days acting, dancing, presenting and brainstorming. After that we gave them an assignment to develop an idea for a project of their own, with a time planning and budget. We offered each participant a small donation from Cre8 East Africa to help realise their plan.

In August the Cre8 team came back to Kisumu and Gulu to see the results of the projects and evaluate the training. In the months between the initial training and the final presentations, the groups were guided by Dina and Harisson. Both groups produced a youth festival. The Kisumu group performed at an open field near the community market and the Gulu group at TAKS arts centre in Gulu town. (See the Cre8 East Africa Facebook page for pictures and videos).

The Cre8 in 8 method does not follow a strict format. Groups may use it as a flexible guide or roadmap to design a project. What is important for the Cre8 approach and which became very clear during the presentations and evaluations of both training groups, is the following:

  • the creative process starts with a personal theme;
  • the community is actively involved in the (making of the) performance;
  • meaningful discussion about the theme or subject of the project is encouraged;
  • the performance is attractive for the audience and sometimes even funny although subjects that are addressed may be very serious.

The two-day training sessions were a first step in what will hopefully be a whole series of training sessions in East Africa. Two participants from Moshi, Tanzania were trainees in the Kisumu training. They had been  members of the Moshi project which we organised in 2009 -2010 (EEX) and were invited by Cre8 East Africa to join this training. Enthusiastic about the Cre8 in 8 method they have invited us to come to Moshi in 2017 for a training with local groups. This is planned for coming December 2017.

2012 Gulu 2 - Uganda