About us

Stichting Cre8 East Africa en haar partner YADEN realiseren samen met lokale organisaties in Kenia, Tanzania en Oeganda muziektheatervoorstellingen met kinderen en jongeren waarin hun eigen leven centraal staat. Cre8 werkt met jongeren uit de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De nadruk van de projecten ligt op het blijvend positief beïnvloeden van hun situatie.

Thema’s uit het dagelijks leven

Kinderen en jongeren zijn goed bereikbaar via school en culturele organisaties. Met deze organisaties werken we samen. Het onderwerp van de muziektheatervoorstellingen bepalen de jongeren zelf. Het zijn altijd thema’s waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd, zoals armoede, huislijke geweld, criminaliteit, leven als straatkind, vluchteling of oorlogen.

Zichzelf leren uiten

In workshops drama, dans, muziek, zang, rap, acrobatiek, video en fotografie leert Cre8 de jongeren om hun situatie onder ogen te zien. Wij zorgen ervoor dat ze met elkaar zoeken naar oplossingen. Essentieel is ook dat de deelnemers de mogelijkheid krijgen om zich te uiten, samen te werken en een goed product neer te zetten. Dit levert waardering voor zichzelf en van anderen op. Met de boodschap uit de muziektheatervoorstelling proberen zij het publiek, waaronder familie, vrienden, stadsgenoten en beleidsmakers bij de problemen en oplossingen te betrekken.

Eigen talent ontwikkelen

Getalenteerde jongeren op het gebied van theater, muziek en beeldende kunsten krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen via onze partnerorganisatie YADEN. Het doel is uiteindelijk dat zij zelf de kost kunnen verdienen met het geven van optredens en workshops. Via het YADEN netwerk vinden jongeren hun weg en organiseren theater- en danslessen, en bieden hun diensten aan bij lokale organisaties en scholen. Soms is het mogelijk via een sponsor om een studie of cursus te beginnen. Daarvoor is kennis, ervaring en zelfvertrouwen nodig. Cre8 East Africa en YADEN bieden de jongeren zelfvertrouwen door een succeservaring en steun door een uitgebreid netwerk.

Onze missie

Stichting Cre8 East Africa voert cultuureducatieve projecten uit met kinderen en jongeren in Oost-Afrika en Nederland. Wij spelen daarbij zoveel mogelijk in op de vraag, de behoefte en de mogelijkheden van de gemeenschap waarmee Cre8 samenwerkt. De projecten van Cre8 zijn overdraagbaar, leiden tot blijvende resultaten en andere organisaties en individuen kunnen Cre8’s expertise naar eigen inzicht verder gebruiken.

Cre8 in 8

Cre8 wil de docenten/ kunstenaars die meewerken aan het tot stand komen van de projecten in staat stellen om kennis, ervaring, ideeën en inspiratie uit te wisselen met collega’s uit andere disciplines en culturen. Wij willen de deelnemers ondersteunen en stimuleren de opgedane ervaring elders toe te passen, bijvoorbeeld door de projecten te documenteren zodat de ervaring aan anderen kan worden overgedragen. Ook hebben we onze methodiek beschreven onder de titel ‘Cre8 in 8’ en deze op onze website en in boekvorm gepubliceerd. Verder bieden wij Cre8 in 8 trainingen aan.

Blijvende resultaten

Cre8 wil de doelgroep(en) in staat stellen na afloop van het project met de opgedane kennis en ervaring zelfstandig door te gaan. Door zelf projecten op te zetten maar ook door bijvoorbeeld een kunstklas, een educatieve theatergroep of een webdesign klasje te beginnen.

Financiering

Cre8 East Africa is afhankelijk van de onbezoldigde inbreng van haar medewerkers, fondsenwerving en giften. Projecten van Cre8 East Africa zijn financieel ondersteund door diverse fondsen en door middel van collectes, sponsoring en particuliere giften. De jaarverslagen zijn terug te lezen onder ‘downloads’.