Team

Stichting Cre8 East Africa is opgericht in 2006 door Ben Hekkema. De organisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben kunst(educatie) als werkterrein en/of grondige kennis van de regio Oost-Afrika.

Medewerkers en vergoedingenbeleid

Het bestuur van Cre8 East Africa bestaat uit Theo van Adrichem (voorzitter), Janneke Tigchelaar (penningmeester) en Raoul Nolen (secretaris). Zij ontvangen geen vergoedingen voor hun werk anders dan voor reis- en onkosten.

Ben Hekkema is projectcoördinator, fondsenwerver en trainer. Hij ontvangt eveneens geen andere vergoedingen anders dan eventuele reis- en onkosten.

Daarnaast zijn Carina van Roekel (Oeganda) en Enneke Weggen als vrijwilligers betrokken en verzorgen de communicatie (website, social media etc.). Gerrit Alink ontwerpt de publicaties, zoals de Cre8 in 8 manuals (geprint en online). Ook deze Nederlandse vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen andere vergoedingen dan eventuele reis- en onkosten.

Dina Abok (Kenia) en Harrison Okwach (Kenia) zijn aan Cre8 East Africa verbonden als docent en trainer. Zij ontvangen naast eventuele reis- en onkostenvergoedingen een vergoeding ter hoogte van een lokaal gebruikelijk honorarium.