Team

Medewerkers en vergoedingenbeleid

Stichting Cre8 East Africa is opgericht in 2006 door Ben Hekkema. De organisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben kunst(educatie) als werkterrein en/of grondige kennis van de regio Oost-Afrika.

Het bestuur van Cre8 East Africa bestaat uit Theo van Adrichem (voorzitter), Janneke Tigchelaar (penningmeester) en Raoul Nolen (secretaris). Zij ontvangen geen vergoedingen voor hun werk anders dan voor reis- en onkosten.

Ben Hekkema is projectcoördinator, fondsenwerver en trainer. Hij ontvangt eveneens geen andere vergoedingen anders dan eventuele reis- en onkosten.

Daarnaast zijn Carina van Roekel (Oeganda) en Enneke Weggen als vrijwilligers betrokken en verzorgen de communicatie (website, social media etc.). Gerrit Alink ontwerpt de publicaties, zoals de Cre8 in 8 manuals (geprint en online). Ook deze Nederlandse vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen andere vergoedingen dan eventuele reis- en onkosten.

Dina Abok (Kenia) en Harrison Okwach (Kenia) zijn aan Cre8 East Africa verbonden als docent en trainer. Zij ontvangen naast eventuele reis- en onkostenvergoedingen een vergoeding ter hoogte van een lokaal gebruikelijk honorarium.