Donate

Bijdrages zijn altijd welkom! Via Facebook organiseren we regelmatig fundraisers for specifieke projecten, zoals de Masterclass 2021. Heb je geen Facebook of wil je een algemene bijdrage doen, maak het dan over naar:

Bankrekening: NL47 RABO 0106 4794 07

Ten name van: Stichting Cre8 East Africa

Onder vermelding van: Donatie

Heel hartelijk bedankt voor je bijdrage.