2006 Dunga – Kenya

Op verzoek van de lokale gemeenschap heeft Cre8 East Africa in augustus 2006 een pilot uitgevoerd samen met leerkrachten en leerlingen van de primary school. Het eerste project vond plaats in Dunga (West-Kenia).

De thema’s milieu, hygiëne en gezondheid stonden centraal. Door de Dunganese kinderen werden deze thema’s vertaald naar een theatervoorstelling en diverse creatieve uitingen. Tweehonderd kinderen van groep 1 tot en met 8 (6 – 14-jarigen) hebben een deel van de workshops meegedaan en 185 kinderen uiteindelijk aan het festival. Cre8 werkte daarnaast samen met een vijftal basisscholen in Nederland om Afrika een gezicht te geven voor Nederlandse kinderen, en andersom.

Achtergrond

Dunga, een klein vissers en landbouwers dorp in West-Kenia, heeft naast armoede te maken met fatale ziekten waaronder cholera, tyfus, malaria en aids. De wens van de gemeenschap was om ‘hun’ kinderen een beeld van een ‘mogelijk betere toekomst te geven. In de gesprekken met de gemeenschap is goed geluisterd naar wat de wensen, mogelijkheden en verwachtingen waren. Uitgangspunt was de huidige situatie. Wat willen de deelnemers hieraan veranderen en verbeteren?

Week 1

Gedurende de eerste week werden workshops gegeven. Het doel was om elkaar nog beter te leren kennen, samen te werken en te leren om op een meer participerende manier met kinderen te werken. De workshops bestonden uit dans en dramaoefeningen door Sami Gathii en Ben Hekkema.

Week 2

Gedurende de tweede week werkten koppels van docenten en artiesten met de kinderen. De kinderen werden opgedeeld in groepen per disciplines: drama, dans, mime, stand-up comedy, rap, beeldend: tekenen, schilderen, muziek en sculptuur. Elke middag vond er een presentatie plaats van de kinderen wat ze die dag in hun groepjes hadden gedaan. Ze werkten toe naar een eindpresentatie voor het festival.

Het Okang’ Machielo festival

Het festival vond plaats op de laatste zondag. De middag startte met een optocht vanaf de haven (Dunga Beach) naar de school. De optocht werd zo nu en dan onderbroken door korte toneelstukjes, dansjes, liedjes en een boomplantceremonie. De optocht eindigde op het schoolplein waar een podium was gecreëerd. Hier vonden de eindpresentaties van de verschillende groepjes plaats. Ook was er een expositieruimte waar honderden kunstwerken te bewonderen waren.

Belangrijkste resultaten

Het hele dorp was uitgelopen om het festival te zien. Er waren een groot aantal hoogwaardigheidbekleders. Iedereen reageerde enthousiast en vol bewondering op wat er in zo’n korte tijd met zoveel kinderen was bereikt. Ook vond men het opvallend dat de kinderen zo duidelijk hun eigen stempel op het geheel hadden weten te zetten. Eén van de oudere bewoners van het dorp kwam naar ons toe en zei dat hij in alle jaren dat hij in het dorp woonde nog nooit zo iets moois had meegemaakt en dat hij trots was op de kinderen en op wat ze hadden laten zien.

Door de deelnemers, de schoolleiding, diverse betrokkenen uit de gemeenschap is opgemerkt dat het project een positieve ‘impuls’ aan Dunga heeft gegeven. Voor de kinderen is het een stimulerende en nuttige ervaring geweest. Dankzij het festival kwam de gemeenschap op een positieve manier in het nieuws. De radio en nationale krant besteden er aandacht aan.

2007 Yala - Kenya