2007 Yala – Kenya

Het tweede project van Cre8 East Africa vond in december 2007 plaats in Yala, West-Kenia en in Poeldijk, Nederland. Cre8 maakte een theatervoorstelling met het thema: hoe geef ik mijn toekomst vorm?

De directe doelgroep in Kenia was een groep van vijftig tot zeventig jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar oud, De jongerengroep in Yala wisselde ideeën uit over het maken van een theaterstuk met een jongerengroep in Nederland onder begeleiding van Cre8. Vervolgens organiseerde een team van professionele Keniaanse en Nederlandse kunstenaars/docenten gedurende drie weken workshops voor jongeren in Yala. Om uitdrukking te geven aan de ideeën en verhalen die voortkwamen uit de workshops, werden verschillende (kunstzinnige) disciplines gehanteerd zoals; spel, dans, muziek (rap) en beeldende kunst. De workshopreeks resulteerde in een voorstelling die werd opgevoerd in de gemeenschap.

Achtergrond

De situatie van jongeren in de regio Yala is problematisch. Jongeren die hun school afmaken krijgen geen werk, waardoor velen hun school niet afmaken. Het gebrek aan werk en andere bezigheden stimuleert drank- en drugsgebruik. Ook HIV/Aids is een groot probleem. We waren ons ervan bewust dat dit probleem niet door een project als dat van Cre8 kon worden opgelost. Wel konden we de jongeren helpen door de thema’s waar zij mee bezig zijn, zoals hun toekomstmogelijkheden, in een voorstelling vorm te geven. Deze voorstelling werd vervolgens getoond aan gezagdragers en andere personen/organisaties die invloed kunnen hebben op hun toekomst. Daarnaast leverden wij een positieve bijdrage aan attitude verandering en sociaal emotionele competenties van de deelnemers.

Uitwisseling met Nederland

Tegelijk met het project in Kenia startte een activiteit met een jongerengroep in Poeldijk. Deze ging ideeën uitwisselen met de groep in Kenia om uiteindelijk een voorstelling te maken die vervlochten was met die in Kenia. Door deze uitwisseling wilden we bewerkstelligen dat jongeren in aanraking komen met jongeren uit een andere cultuur, waardoor zij hun eigen dromen en toekomstbeeld wellicht in een ander perspectief gaan zien. Voor jongeren in Kenia is het nuttig en interessant geweest om op voet van gelijkwaardigheid intensief met Nederlandse jongeren samen te werken. Voor jongeren in Nederland gold dit uiteraard ook én werd er wellicht draagvlak voor toekomstige internationale culturele uitwisseling gecreëerd. Het op grote afstand samenwerken/ communiceren en daarmee taal, cultuur en fysieke barrières overwinnen was de uitdaging van dit project.

Resultaten

Voor het ingezamelde geld hebben de jongeren van Yala niet alleen een prachtige voorstelling kunnen maken (My Life, My Future/ Ngimana Mabiro) maar heeft Cre8 de nodige faciliteiten achtergelaten, zodat zij de activiteiten kunnen voortzetten (muziekinstallatie, kostuums, decor en materialen).

Keniaanse docenten geven nog minimaal een half jaar lessen en workshops. De Keniaanse organisatie Y-tap (Youth talent Advancement Program) gaat de groep opnemen in een landelijk netwerk van jeugdtheatergroepen, zodat er in de toekomst mogelijkheden ontstaan voor uitwisseling.

2006 Dunga - Kenya
2009 House of talent 1 - Tanzania